Video-collaboratie voor iOS 5.1 en op iPad3: GRATIS testversie

Hangouts en videobellen wordt hot vanaf 2012. En dan vooral via de mobiel. LifeSize ClearSea, is leider in mobiele videoconferentie-oplossingen. Deze oplossing ondersteunt nu ook iOS 5.1 en dus ook op de iPad 3 te bereiken. Hiermee maakt LifeSize, dat onderdeel is van Logitech. videoconferentie beschikbaar met het breedste assortiment aan smartphones en tablets in de markt.

LifeSize zet zich in voor open, interoperabeleoplossingen voor videocollaboratie om videoconferentie voor zoveel mogelijkmensen toegankelijk te maken. LifeSize blijft daarmee pionier op de marktvoor videoconferentie, door adoptie mogelijk te maken op de desktop, in deconferentieruimte en op verschillende mobiele apparaten, waaronder iOS enAdroid-gebaseerde oplossingen van Apple, Dell, Google, HTC, Motorola enSamsung. Gebruikers kunnen direct vanaf een Apple-smartphone of tablet,waaronder iPad 3, verbinding maken met elk standaardvideoconferentie-systeem. Tevens stelt LifeSizeClearSea gebruikers in staat om tegelijkertijd aangesloten te worden opverschillende video-oplossingen en bereikbaar te zijn via éénnummer. Deze functie wordt momenteel alleen door LifeSizegeboden.

Veel vraag naar videoconferenties via mobiel

“De vraag naarvideoconferentie voor mobiele apparaten groeit momenteel explosief”,zegt Stefan van Hoof, Country Manager Benelux bij LifeSize.“Mobiliteit brengt organisaties dichter bij hun klanten, partners enwerknemers en LifeSize helpt hen om in contact te blijven via visuelecommunicatie. Mobiliteit is een belangrijke trend in de visuelecommunicatie en door continue innovatie en de breedste ondersteuning vanmobiele apparaten in de markt blijft LifeSize hiermee vooroplopen.” LifeSize ClearSea is eenclient/server-oplossing voor desktop- en mobiele videocollaboratie. Omdathet open en interoperabel is, kunnen gebruikers vanaf hun desktop ofmobiele apparaten naadloos en snel verbinding leggen met ieder H.323- ofSIP-gebaseerd videoconferentiesysteem of infrastructuuroplossing. LifeSizeClearSea Server is verkrijgbaar als software-as-a-service en beschikt overHD desktop-client voor PC-, Mac-, Android- en iOS-platformen, NAT- /firewall-traversal en multi-party conferentiemogelijkheden.

Een gratis testversie is hier te downloaden.

Door admin

Redactie Mobile Marketing handboek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *